Aktivitetar for born


Klikk på namna for å få meir informasjon om aktiviteten

 

Supermix

Eit kor/klubb for born

   

Søndagsskule

Ein del av barna sin gudsteneste

   

UGLA

Klubb for gutar

 

 

Trusopplæring

Aldersbestemte tiltak som barn blir inviterte til å vera med på

 

 

Open kjellar

Klubb for born i alder 5.-7. klasse