Supermix


Bilete av når ungane syng i kor på Supermix

Supermix er eit kor/klubb for barn. Ei samling på Supermix inneheld korøving med andakt og hobbylaging i kjellaren til slutt. For tida manglar me dirigent. Så lenge det vedvarer, utgår kordelen.

Alder: 4 år og oppover.

Stad: Undheim kyrkje
Tid: 17.00-18.00 annankvar tysdag

 

SUPERMIX SI FACEBOOKSIDE

 

Datoar våren 2024
16. januar
30. januar
13. februar
Vinterferie 27. februar. Samling utgår.
12. mars
Påskeferie 26. mars. Samling utgår
9. april
23. april
7. mai avslutning