Trusopplæringa i Undheim  

Babysong 0-1 år

Påmelding til babysong våren 2024 her. Babysong er for born i alderen 0-1 år. 

Les meir

Babysong 0-1 år


Påmelding til babysong våren 2024 her. Babysong er for born i alderen 0-1 år. 

Les meir

 

Babysong 0-1 år


Påmelding til babysong våren 2024 her. Babysong er for born i alderen 0-1 år. 

Les meir

 

Undretur - 2 år


Me inviterer 2-åringane til ein spennande undretur i kyrkja.

Les meir

 

Undretur - 2 år


Me inviterer 2-åringane til ein spennande undretur i kyrkja.

Les meir

 

Krøllekveld - 3 år


Velkommen til Krøllekveld for 3-åringar. Dette er ei hyggeleg stund i kyrkja for deg og barnet ditt med song, rørsle, forteljing og sosialt samvær. Saman skal me lesa og høyra ei forteljing om ein liten sau som gjekk seg vill. 

Les meir

 

Krøllekveld - 3 år


Velkommen til Krøllekveld for 3-åringar. Dette er ei hyggeleg stund i kyrkja for deg og barnet ditt med song, rørsle, forteljing og sosialt samvær. Saman skal me lesa og høyra ei forteljing om ein liten sau som gjekk seg vill. 

Les meir

 

Barnebibel og 4-års klubb


Me ønskjer å gje alle 4-åringar ei flott bok i gåve: " Bibelen for barn".

Les meir

 

Barnebibel og 4-års klubb


Me ønskjer å gje alle 4-åringar ei flott bok i gåve: " Bibelen for barn".

Les meir

 

Adventklubb - 5 år


Me har ein eigen adventsklubb med ei samling for 5-åringane. Her vil me tenna adventslys, syngja  julesongar, høyra juleforteljinga og laga noko fint. Invitasjonar vert sende ut.

Les meir

 

Adventklubb - 5 år


Me har ein eigen adventsklubb med ei samling for 5-åringane. Her vil me tenna adventslys, syngja  julesongar, høyra juleforteljinga og laga noko fint. Invitasjonar vert sende ut.

Les meir

 

Dåpsskule 1. trinn


Kyrkjene i Time har ein eigen skule spesielt for 6/7-åringar. Me kallar han "Dåpsskule", fordi han er ein del av opplæringa borna får i samanheng med dåpen. Me i kyrkja ønskjer å hjelpe foreldre og fadrar med å gjere det dei lovar i dåpen, og då er mellom anna dåpsskulen eit av tilboda. Dåpsskulen er både for born som er døypte og for born som ikkje er døypte enno. Alle er velkomne!

Les meir

 

Dåpsskule 1. trinn


Kyrkjene i Time har ein eigen skule spesielt for 6/7-åringar. Me kallar han "Dåpsskule", fordi han er ein del av opplæringa borna får i samanheng med dåpen. Me i kyrkja ønskjer å hjelpe foreldre og fadrar med å gjere det dei lovar i dåpen, og då er mellom anna dåpsskulen eit av tilboda. Dåpsskulen er både for born som er døypte og for born som ikkje er døypte enno. Alle er velkomne!

Les meir

 

Pinsefart - 2. trinn


Frå Kristi himmelfart via pinse og ut i heile verda - i full fart!

Les meir

 

Pinsefart - 2. trinn


Frå Kristi himmelfart via pinse og ut i heile verda - i full fart!

Les meir

 

Plan B Aktivitetsdag - 2. trinn


Treng du ein Plan-B? Me inviterer sjuåringane til ein kjekk dag i kyrkja ein av planleggingsdagane i skuleåret. Tema for dagen er skaparverket: "Gud skapar - me lagar" 

Les meir

 

Plan B Aktivitetsdag - 2. trinn


Treng du ein Plan-B? Me inviterer sjuåringane til ein kjekk dag i kyrkja ein av planleggingsdagane i skuleåret. Tema for dagen er skaparverket: "Gud skapar - me lagar" 

Les meir

 

Tårnagenthelg - 3 trinn


Tårnagentane må utføre mange ulike oppdrag der me utforskar kyrkja, Bibelen, tårnet og kyrkjeklokka.  

Les meir

 

Tårnagenthelg - 3 trinn


Tårnagentane må utføre mange ulike oppdrag der me utforskar kyrkja, Bibelen, tårnet og kyrkjeklokka.  

Les meir

 

Lys vaken - 6 trinn


Sjetteklassingane vert inviterte til seinkveld i kyrkja, med gudsteneste dagen etterpå. Lys vaken handlar om å vera lys vakne for det som skjer rundt oss. Me skal vera lys vakne for kvarandre, for Gud og for oss sjølve.

Les meir

 

Lys vaken - 6 trinn


Sjetteklassingane vert inviterte til seinkveld i kyrkja, med gudsteneste dagen etterpå. Lys vaken handlar om å vera lys vakne for det som skjer rundt oss. Me skal vera lys vakne for kvarandre, for Gud og for oss sjølve.

Les meir

 

7. klassefest - 7. trinn


På Undheim vert det 7. klassefest i kyrkja

Les meir

 

7. klassefest - 7. trinn


På Undheim vert det 7. klassefest i kyrkja

Les meir

 

Konfirmasjon


Les meir

 

Konfirmasjon


Les meir