Undheim sin logo med tekst "Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget"

Vår visjon

Møta nye venner - søkja Gud - få del i oppdraget

 

Aktuelt

Årsmøte

UNDHEIM KYRKJE OG BEDEHUS

Årsmøte kl. 12.00 søndag 5. mars. Saker som ein ynskjer å handsama på årsmøtet må vera styret i hende innan 19. februar.


UNDHEIM SOKNERÅD

Soknerådet held sitt årsmøte same dag etter at kyrkjestyret er ferdig med sitt møte.

 

Senking av temperaturen i kyrkja

Som mange andre kyrkjer, kjem Undheim òg til å prøva å spara på straumutgiftene sidan straumen er så dyr for tida. Med anlegget me har, er det ikkje så lett å halda ein bestemt temperatur, men me vil prøva å halda temperaturen på 19 grader. Det betyr at det er lurt å kle seg varmare enn det du elles ville gjort når du skal til kapellet. Dette gjeld for alle arrangement.

 

Prest på Undheim

May Brit er framleis sjukemeldt. Roald Byberg har sagt ja til å vera vikar hos i vårsemesteret.

 

Kveldsmøter våren 2023

Kveldsmøtene startar 19.30

Dato Talar
29.01. Ragnhild Fuglestad
26.02. Debbie
12.03. Per Undheim
21.05. Sofie Braut

 

Givarteneste

Givartenesta er ein føresetnad for å driva arbeidet slik me gjer i dag. Takk for at du er med og støttar arbeidet vårt!

HER KAN DU LESA MEIR om korleis du kan støtta arbeidet vårt, og sjå korleis utviklinga i givartenesta er.

 

Kyrkjevalet

Frist for innlevering av listeforslag er fredag 31.03. kl. 12.00.
Forslag til kandidatar til soknerådet kan meldast inn til soknerådet innan 15. mars.

LES MEIR OM LISTEFORSLAG OG KANDIDATAR TIL SOKNERÅDSVALET HER.

 

Infoskjermen GO

Me anbefalar alle som høyrer til kyrkjelyden å lasta ned appen Infoskjermen GO. Den vil gje deg nyttig informasjon, og appen tek lite plass og me prøver å ikkje ha for mange forstyrrande varsel.

HER KAN DU SJÅ kva som er på Infoskjermen nå.

GUIDE TIL KORLEIS DU KJEM I GONG MED INFORSKJERMEN.

 

Møteplassen - vårt kyrkjelydsblad

HER FINN DU utgåver av Møteplassen

 

Har du behov for samtale eller fellesskap?

Maria Praxedes U. Slettebø er vår diakon. (HER ER KONTAKTINFORMASJON). Du kan ta kontakt med ho om du treng nokon å snakka med. Det gjeld både unge og gamle. 

Er du ny i Noreg, anbefaler me INNVANDRARTREFF på Bryne. Det er i kyrkja på Bryne kvar tysdag kl. 19.30-21.00.

CAFÉ William er for deg som treng fellesskap, nokon å snakka med eller eit varmt måltid. Det er på Frelsesarméen på Bryne kl. 12.00-14.00 på torsdagar. Kyrkja samarbeider med Frelsesarméen om dette tiltaket.

 

Nyheitsbrev frå vårt misjonsprosjekt Josiah Venture

Det kjem e-postar med oppdateringar frå Terry og Josiah Venture sitt arbeid i Ukraina fleire gongar i månaden. SEND EIN E-POST VED Å KLIKKA HER for å denne informasjonen.

Denne kalenderen viser når det er gudsteneste på Undheim. Sjå "Kalender" i menyen for å velja andre kalendrar.