Undheim sin logo med tekst "Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget"

Vår visjon

Møta nye venner - søkja Gud - få del i oppdraget

 

Aktuelt

Weekend 22.09. til 24.09. - AVLYST

Weekenden er dessverre avlyst på grunn av sjukdom.

 

Kyrkjevalet

Takk til alle som var med og hjelpte til med gjennomføringa av kyrkjevalet, til kandidatar som sa seg villige til å stilla i soknerådet og til dykk som brukte stemmeretten!

KLIKK HER for å sjå valresultatet.

 

Kveldsmøter i haust

I kyrkjesalen kl. 19.30.
Søndag 08.10. Margrethe Søyland
Søndag 19.11. Livia Hodne
Vitnesbyrd, lovsong, kaffi, te og twist. Velkommen!

 

Fest i Undheim kyrkje 24.11.23 kl. 19.00

I år er det tid for medarbeidarfest igjen. Det blir matservering og program. Alle er velkomne til å vera med! 

Påmelding startar 20.10.

 

Bibelkveldar i Bryne kyrkje hausten 2023

Vil du læra meir om Bibelen og truslivet? På bibelkveldane i Bryne i haust er temaa henta ut frå Hebrearbrevet. KLIKK HER for å sjå planen for samlingane. 

 

Givarteneste

Givartenesta er ein føresetnad for å driva arbeidet slik me gjer i dag. Takk for at du er med og støttar arbeidet vårt!

HER KAN DU LESA MEIR om korleis du kan støtta arbeidet vårt, og sjå korleis utviklinga i givartenesta er.

 

Infoskjermen GO

Me anbefalar alle som høyrer til kyrkjelyden å lasta ned appen Infoskjermen GO. Den vil gje deg nyttig informasjon, og appen tek lite plass og me prøver å ikkje ha for mange forstyrrande varsel.

HER KAN DU SJÅ kva som er på Infoskjermen nå.

GUIDE TIL KORLEIS DU KJEM I GONG MED INFORSKJERMEN.

 

Møteplassen - vårt kyrkjelydsblad

HER FINN DU utgåver av Møteplassen

 

Har du behov for samtale eller fellesskap?

Maria Praxedes U. Slettebø er vår diakon. (HER ER KONTAKTINFORMASJON). Du kan ta kontakt med ho om du treng nokon å snakka med. Det gjeld både unge og gamle. 

Er du ny i Noreg, anbefaler me INNVANDRARTREFF på Bryne. Det er i kyrkja på Bryne kvar tysdag kl. 19.30-21.00.

CAFÉ William er for deg som treng fellesskap, nokon å snakka med eller eit varmt måltid. Det er på Frelsesarméen på Bryne kl. 12.00-14.00 på torsdagar. Kyrkja samarbeider med Frelsesarméen om dette tiltaket.

 

Nyheitsbrev frå vårt misjonsprosjekt Josiah Venture

Det kjem e-postar med oppdateringar frå Terry og Josiah Venture sitt arbeid i Ukraina fleire gongar i månaden. SEND EIN E-POST VED Å KLIKKA HER for å denne informasjonen.

search

Denne kalenderen viser når det er gudsteneste på Undheim. Sjå "Kalender" i menyen for å velja andre kalendrar.