Gudstenester framover (Oppdatert 24.02.21)

Me kan igjen halda gudstenester! Grensa for antal deltakarar i kyrkjene er nå 100. På Undheim kan me ikkje vera så mange, for me må halda avstand på to meter til andre husstandar når me syng. Frå no av må me og tilvisa plassar til dei som kjem. Det betyr at når du kjem inn i kyrkja, vil du bli møtt av ein som viser deg kor din plass skal vera gjennom gudstenesta.

Me håper at flest mogleg kan melda seg på før dei kjem til gudsteneste, og helst i god tid. Då vil me få plass til mange fleire, og organiseringa blir betre. Det beste er om du melder deg på via nettsida. Alternativt kan du ringa kyrkjekontoret på 51 77 03 77.

Framleis er det anbefalt at det ikkje skal vera innandørs fritidsaktivitetar for vaksne, og me skal heller ikkje kryssa kommunegrensene.

 

Påmelding til gudsteneste

HER kan du melda deg på til gudsteneste 7. mars.

 

Revidering av lokal grunnordning

Kyrkjelyden skal revidera den lokale grunnordningen. Det vil seie at me skal sjå på korleis me skal gjennomføra gudstenestene våre. Det handlar om rekkefølge i gudstenesta og faste ledd.

Det ligg utskrift av forslaget til revidert lokal grunnordning i kyrkja.

På Vimeo kan de sjå kva alternativ som ligg inne for dei faste musikkledda i ei gudsteneste. Me skal sannsynlegvis ha kyrkjelydsmøte 21.03. (opprinneleg 24.01., men utsett pga korona) om dette der kyrkjelyden skal få anledning til å uttala seg. Her er ei lenke til videoane. (Det er tre sider med videoar).

 

Infoskjermen GO

Me anbefalar alle som høyrer til kyrkjelyden å lasta ned appen Infoskjermen GO. Den vil gje deg nyttig informasjon, og appen tek lite plass og me prøver å ikkje ha for mange forstyrrande varsel.

Her kan du sjå kva som er på Infoskjermen nå.

Her kan du lesa meir om korleis du kjem i gang.

Bli med på sporleik!

Det er lagt opp til sporleik ved kyrkjene våre. Les meir HER!

 

Smittevern i kyrkja

(Oppdatert 26.02.2021)

  • Me kan halda arrangement med ca 40-50 til stades. Det kjem an på samansettinga på dei som kjem.
  • Dei som har symptom må halda seg heime.
  • Ved arrangement med allsang må me ha to meter mellom kvar husstand. For gudstenester er det med andre ord ikkje nok å bare halda "metaren".
  • Born og personar som har kontakt med mange, skal halda avstand på to meter til dei som er i risikosona.
  • Ta på minst mogleg, og hald god handhygiene.
  • Alle som kjem må registrerast. Listene blir kasta etter 14 dagar.
  • Me skal ikkje kryssa kommunegrensa for å gå på eit arrangement. Dette gjeld ikkje for gravferd, dåp eller vigsel.
  • Kom i litt god tid, slik at det ikkje blir mindre kø ved inngangen.
  • Du får ein tilvist plass i kyrkja.
  • Etter gudstenesta, er det fint om du går ut av kyrkja, og tar praten ute. Der er det mindre smittefare.

 

Givarteneste

Soknerådet har fokus på givarteneste for tida. Det er viktig å auka innektene, for utgiftene har auka mykje etter at ungdomsarbeidar blei tilsett.

Tilsettinga har vore til stor glede! Nå er ungdomsarbeidet i gong igjen på Undheim! Derfor er det eit håp om at me kan halda fram slik me gjer i dag.

HER kan du lesa meir om korleis du kan støtta arbeidet vårt, og sjå korleis utviklinga i givartenesta er.

 

Nytt nyheitsbrev frå vårt misjonsprosjekt Josiah Venture

HER kan du lesa nyheitsbrevet frå desember.

 

Denne kalenderen viser når det er gudsteneste på Undheim. Sjå "Kalender" i menyen for å velja andre kalendrar.