Gudstenester framover (Oppdatert 14.04.21)

Dessverre blir det ikkje gudsteneste 18.4. Dei lokale smittevernreglane sett ei øvre grense på 20 personar. Me håpar at me kan opna for gudsteneste 02.05. Då er det sett opp konfirmasjon.

 

Givarteneste

Soknerådet har fokus på givarteneste for tida. Det er viktig å auka innektene, for utgiftene har auka mykje etter at ungdomsarbeidar blei tilsett.

Tilsettinga har vore til stor glede! Nå er ungdomsarbeidet i gong igjen på Undheim! Derfor er det eit håp om at me kan halda fram slik me gjer i dag.

HER kan du lesa meir om korleis du kan støtta arbeidet vårt, og sjå korleis utviklinga i givartenesta er.

 

Infoskjermen GO

Me anbefalar alle som høyrer til kyrkjelyden å lasta ned appen Infoskjermen GO. Den vil gje deg nyttig informasjon, og appen tek lite plass og me prøver å ikkje ha for mange forstyrrande varsel.

Her kan du sjå kva som er på Infoskjermen nå.

Her kan du lesa meir om korleis du kjem i gang.

 

Årsmelding

KLIKK HER for å lesa årsmeldinga for 2020 til Undheim sokneråd.

 

Bønebrev

Soknerådet vil oppfordra til bøn, og det blir lagt ut bønebrev framover her på nettsida vår. KLIKKE HER FOR Å SJÅ.

Dei som vil ha varsel om når det blir lagt ut nye bønebrev, kan senda ein e-post til frode.skarland@timekyrkja.no.

 

Smittevern i kyrkja

(Oppdatert 26.02.2021)

  • Me kan halda arrangement med ca 40-50 til stades. Det kjem an på samansettinga på dei som kjem.
  • Dei som har symptom må halda seg heime.
  • Ved arrangement med allsang må me ha to meter mellom kvar husstand. For gudstenester er det med andre ord ikkje nok å bare halda "metaren".
  • Born og personar som har kontakt med mange, skal halda avstand på to meter til dei som er i risikosona.
  • Ta på minst mogleg, og hald god handhygiene.
  • Alle som kjem må registrerast. Listene blir kasta etter 14 dagar.
  • Me skal ikkje kryssa kommunegrensa for å gå på eit arrangement. Dette gjeld ikkje for gravferd, dåp eller vigsel.
  • Kom i litt god tid, slik at det ikkje blir mindre kø ved inngangen.
  • Du får ein tilvist plass i kyrkja.
  • Etter gudstenesta, er det fint om du går ut av kyrkja, og tar praten ute. Der er det mindre smittefare.

 

Nytt nyheitsbrev frå vårt misjonsprosjekt Josiah Venture

KLIKK HER for å lesa nyheitsbrevet frå mars 2021.

 

Denne kalenderen viser når det er gudsteneste på Undheim. Sjå "Kalender" i menyen for å velja andre kalendrar.