Undheim sin logo med tekst "Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget"

Vår visjon

Møta nye venner - søkja Gud - få del i oppdraget

 

Aktuelt

Ledig stilling

Me har ledig stilling som ungdomsarbeidar i 30% fast stilling. Er dette noko du kan tenka deg, eller kjenner du nokon som kan vera aktuelle til å søka? KLIKK HER for å lesa utlysingsteksten.

 

Tenesteoppgåver i gudstenesta til hausten

Kan du tenka deg å vera med på å gjera gudstenestene våre gode? Me har mange oppgåver som det går an å hjelpa til med! Du kan visa interesse ved å fylla ut skjemaet som det er lenka til lenger nede i teksten.

Det er ikkje vanleg at me startar planlegginga av neste semester så tidleg, men på grunn av at Frode, som er dagleg leiar nå, skal over i sama stilling i Time sokn, så treng me å legga mest mogleg til rette i tilfelle det tek tid å få ny dagleg leiar på plass.

Fint om flest mogleg kan fylla ut skjemaet VED Å KLIKKA HER  innan 10. mars. Då startar me med å laga til oppsettet.

 

Har du registrert di e-postadresse?

Undheim sokn har ei e-postliste for utsending av viktig informasjon. Meld deg på den ved å SENDA EIN E-POST TIL DAGLEG LEIAR (KLIKK HER).

 

Babysong

Me har tilbod om babysong for born i alderen 0-1 år. I Undheim kyrkje er det på onsdagar kl. 10.30 til 12.00 i oddetalsveker, og på Lye er det i partalsveker same tid.
KLIKK HER for å melda deg på.
KLIKK HER for å lesa meir om tilbodet. 

 

Felles familiegudsteneste med Viggo Klausen og "Velkommen hjem"

11. februar kjem Viggo Klausen og held familiegudsteneste i Storstova på Bryne. Dette er eit fellesprosjekt mellom mange kyrkjelydar i Time kommune. Ta med familien! Les meir på Facebook ved Å KLIKKA HER 


 

Givarteneste

Givartenesta er ein føresetnad for å driva arbeidet slik me gjer i dag. Takk for at du er med og støttar arbeidet vårt!

HER KAN DU LESA MEIR om korleis du kan støtta arbeidet vårt, og sjå korleis utviklinga i givartenesta er.

 

Infoskjermen GO

Me anbefalar alle som høyrer til kyrkjelyden å lasta ned appen Infoskjermen GO. Den vil gje deg nyttig informasjon, og appen tek lite plass og me prøver å ikkje ha for mange forstyrrande varsel.

HER KAN DU SJÅ kva som er på Infoskjermen nå.

GUIDE TIL KORLEIS DU KJEM I GONG MED INFORSKJERMEN.

 

Møteplassen - vårt kyrkjelydsblad

HER FINN DU utgåver av Møteplassen

 

Har du behov for samtale eller fellesskap?

Maria Praxedes U. Slettebø er vår diakon. (HER ER KONTAKTINFORMASJON). Du kan ta kontakt med ho om du treng nokon å snakka med. Det gjeld både unge og gamle. 

Er du ny i Noreg, anbefaler me INNVANDRARTREFF på Bryne. Det er i kyrkja på Bryne kvar tysdag kl. 19.30-21.00.

CAFÉ William er for deg som treng fellesskap, nokon å snakka med eller eit varmt måltid. Det er på Frelsesarméen på Bryne kl. 12.00-14.00 på torsdagar. Kyrkja samarbeider med Frelsesarméen om dette tiltaket.

 

Nyheitsbrev frå vårt misjonsprosjekt Josiah Venture

Det kjem e-postar med oppdateringar frå Terry og Josiah Venture sitt arbeid i Ukraina fleire gongar i månaden. SEND EIN E-POST VED Å KLIKKA HER for å denne informasjonen.

search

Denne kalenderen viser når det er gudsteneste på Undheim. Sjå "Kalender" i menyen for å velja andre kalendrar.