Gudsteneste avlyst

(Oppdatert 19.01.21)

24. januar kan me ikkje ha gudsteneste slik det var sett opp. Me kjem tilbake til om det blir eit alternativ.

Me vil sannsynlegvis få nye retningslinjer 1. februar. Innan onsdag 3. februar vil me nok kunne seia sikkert om det blir gudsteneste 7.2.

 

UKUF startar opp igjen

Etter at nye smittevernreglar kom 18.1., kan me nå starta opp igjen med UKUF, og me planlegg for at det blir samling 23.1. i kyrkja.

 

Revidering av lokal grunnordning

Kyrkjelyden skal revidera den lokale grunnordningen. Det vil seie at me skal sjå på korleis me skal gjennomføra gudstenestene våre. Det handlar om rekkefølge i gudstenesta og faste ledd.

Det ligg utskrift av forslaget til revidert lokal grunnordning i kyrkja.

På Vimeo kan de sjå kva alternativ som ligg inne for dei faste musikkledda i ei gudsteneste. Me skal ha kyrkjelydsmøte sannsynlegvis 21.03. (opprinneleg 24.01., men utsett pga korona) om dette der kyrkjelyden skal få anledning til å uttala seg. Her er ei lenke til videoane. (Det er tre sider med videoar)

 

Smittevern i kyrkja

  • Me kan halda arrangement med opptil 50 personar til stades.
  • Dei som har symptom må halda seg heime.
  • Ved arrangement med allsang må me ha to meter mellom kvar husstand. For gudstenester er det med andre ord ikkje nok å bare halda "metaren".
  • Born og personar som har kontakt med mange, skal halda avstand på to meter til dei som er i risikosona.
  • Ta på minst mogleg, og hald god handhygiene.
  • Alle som kjem må registrerast. Listene blir kasta etter 14 dagar.

Kirkens SOS treng frivillige

Kan du tenka deg å vera med som ein av dei som held lyset tent for dei som treng nokon å prata med? Det skal vera nytt innføringskurs 17.2. Ta gjerne kontakt på telefon 971 70 995 eller på rogaland@kirkens-sos.no. Du kan lesa meir om arbeidet HER.Infoskjermen GO

Me anbefalar alle som høyrer til kyrkjelyden å lasta ned appen Infoskjermen GO. Den vil gje deg nyttig informasjon, og appen tek lite plass og me prøver å ikkje ha for mange forstyrrande varsel.

Her kan du sjå kva som er på Infoskjermen nå.

Her kan du lesa meir om korleis du kjem i gang.

 

Givarteneste

Soknerådet har fokus på givarteneste for tida. Det er viktig å auka innektene, for utgiftene har auka mykje etter at ungdomsarbeidar blei tilsett.

Tilsettinga har vore til stor glede! Nå er ungdomsarbeidet i gong igjen på Undheim! Derfor er det eit håp om at me kan halda fram slik me gjer i dag.

HER kan du lesa meir om korleis du kan støtta arbeidet vårt, og sjå korleis utviklinga i givartenesta er.

 

Nytt nyheitsbrev frå vårt misjonsprosjekt Josiah Venture

HER kan du lesa nyheitsbrevet frå desember.

 

Denne kalenderen viser når det er gudsteneste på Undheim. Sjå "Kalender" i menyen for å velja andre kalendrar.