Gudstenester og smittevern

Nå er det ikkje lenger nødvendig å melda seg på til gudstenesta i forkant. Møt likevel opp i god tid, for alle må registrerast, og alle skal få tilvist ein fast plass. Når det ikkje er mogleg å halda avstand på ein meter, må det brukast munnbind (som for eksempel ved inngang og utgang).

Søndagsskulen har bare lov til å ha maks 20 deltakarar, så der er det framleis påmelding:
https://pameldinger.no/e/ctspzt

- Viss du er sjuk eller har mistanke om at du har covid-19, må du halda deg heime.
- Hald metaren. Viss det ikkje er mogleg, må du bruka munnbind
- Hugs god handhygiene
- Ta kontakt med smittevernansvarleg (prest eller kyrkjekontoret) viss du oppdagar smitte og har hatt nærkontaktar på gudstenesta.
 

Prest på Undheim

May Brit er framleis sjukemeldt, og Roald Byberg har sagt ja til å vera vikar hos oss fram til mai 2022.

 

Givarteneste

Givartenesta er ein føresetnad for å driva arbeidet slik me gjer i dag. Takk for at du er med og støttar arbeidet vårt!

HER kan du lesa meir om korleis du kan støtta arbeidet vårt, og sjå korleis utviklinga i givartenesta er.

 

Infoskjermen GO

Me anbefalar alle som høyrer til kyrkjelyden å lasta ned appen Infoskjermen GO. Den vil gje deg nyttig informasjon, og appen tek lite plass og me prøver å ikkje ha for mange forstyrrande varsel.

Her kan du sjå kva som er på Infoskjermen nå.

Her kan du lesa meir om korleis du kjem i gang.

 

Årsmøte 2022

Me held årsmøte etter gudstenesta 20.03.2022.
Kyrkjestyret har årsmøte 06.03.2022 etter gudstenesta.

 

Pilegrimsvandringar våren 2022

Her kan du sjå planen for pilegrimsarbeidet våren 2022.

 

Vår visjon:

Møta nye venner - søkja Gud - få del i oppdraget

 

 

 

Møteplassen - vårt kyrkjelydsblad

Siste utgåva av Møteplassen i 2021, vårt kyrkjelydsblad er klar. HER finn du utgåver av Møteplassen

 

Nyheitsbrev frå vårt misjonsprosjekt Josiah Venture

KLIKK HER for å lesa nyheitsbrevet frå desember 2021.

 

Stort behov for fleire fosterheimar

Den norske kyrkja har avtale med Bufetat om å vera ambassadør for forsterheim. I Rogaland ventar 80 barn på å få ein ny og trygg heim.
HER kan du lesa om barn som treng ein stad å bu akkurat nå.
HER finn du mykje informasjon om kva det vil seie å vera fosterheim.

Denne kalenderen viser når det er gudsteneste på Undheim. Sjå "Kalender" i menyen for å velja andre kalendrar.