Gudstenester framover 

Nå kan me halda gudstenester igjen! Til saman kan me vera ca. 40, men det er fint om alle melder seg på på førehand, for då kan me få plass til fleire. Hugs at viss du har symptom som kan tyda på at du har korona, må du halda deg heime.

Du kan melda deg på til gudstenestene her:
17.05.21  kl. 11.00. Gudsteneste. Lars Sigurd Tjelle

 

Tenesteoppgåver hausten 2021

Me treng mange medhjelparar til å gjera gudstenestene våre gode! Fint om alle som har oppgåver knytt til gudstenesta, eller som kan tenka seg å vera med å bidra, kan fylla ut denne spørjeundersøkinga innan 9. mai. KLIKK HER for å komma til skjemaet.

 

Grøn dag i kyrkjeparken på Undheim 8. mai kl. 11.00 - 13.30

Sal av planter til å eta eller pynta med, mat, lodd, blomsterkassar og handarbeid til inntekt for NMS. Les meir HER

 

Givarteneste

Soknerådet har fokus på givarteneste for tida. Det er viktig å auka innektene, for utgiftene har auka mykje etter at ungdomsarbeidar blei tilsett.

Tilsettinga har vore til stor glede! Nå er ungdomsarbeidet i gong igjen på Undheim! Derfor er det eit håp om at me kan halda fram slik me gjer i dag.

HER kan du lesa meir om korleis du kan støtta arbeidet vårt, og sjå korleis utviklinga i givartenesta er.

 

Infoskjermen GO

Me anbefalar alle som høyrer til kyrkjelyden å lasta ned appen Infoskjermen GO. Den vil gje deg nyttig informasjon, og appen tek lite plass og me prøver å ikkje ha for mange forstyrrande varsel.

Her kan du sjå kva som er på Infoskjermen nå.

Her kan du lesa meir om korleis du kjem i gang.

 

Årsmelding

KLIKK HER for å lesa årsmeldinga for 2020 til Undheim sokneråd.

 

Pilegrimsvandringar

Det er fleire turar i vår og i sommar. Sjå Pilegrim på Jæren si facebookside for meir informasjon (KLIKK HER).

 

Bønebrev

Soknerådet vil oppfordra til bøn, og det blir lagt ut bønebrev framover her på nettsida vår. KLIKKE HER FOR Å SJÅ.

Dei som vil ha varsel om når det blir lagt ut nye bønebrev, kan senda ein e-post til frode.skarland@timekyrkja.no.

 

Smittevern i kyrkja

(Oppdatert 26.02.2021)

  • Me kan halda arrangement med ca 40-50 til stades. Det kjem an på samansettinga på dei som kjem.
  • Dei som har symptom må halda seg heime.
  • Ved arrangement med allsang må me ha to meter mellom kvar husstand. For gudstenester er det med andre ord ikkje nok å bare halda "metaren".
  • Born og personar som har kontakt med mange, skal halda avstand på to meter til dei som er i risikosona.
  • Ta på minst mogleg, og hald god handhygiene.
  • Alle som kjem må registrerast. Listene blir kasta etter 14 dagar.
  • Me skal ikkje kryssa kommunegrensa for å gå på eit arrangement. Dette gjeld ikkje for gravferd, dåp eller vigsel.
  • Kom i litt god tid, slik at det ikkje blir mindre kø ved inngangen.
  • Du får ein tilvist plass i kyrkja.
  • Etter gudstenesta, er det fint om du går ut av kyrkja, og tar praten ute. Der er det mindre smittefare.

 

Nytt nyheitsbrev frå vårt misjonsprosjekt Josiah Venture

KLIKK HER for å lesa nyheitsbrevet frå mars 2021.

 

Denne kalenderen viser når det er gudsteneste på Undheim. Sjå "Kalender" i menyen for å velja andre kalendrar.