Givarteneste


Vil du ha ei levande og aktiv kyrkje på Undheim?

Me treng di deltaking for å få dette til. Overføringar me får utanfrå er ikkje nok til å finansiera det arbeidet me driv i dag.

Det er mykje me vil! Me vil ha ein prest i full stilling, eit aktivt barne- og ungdomsarbeid, trusopplæring, omsorgsteneste (diakoni) og me vil vera misjonerande.

Fast givarteneste er den beste måten å støtta arbeidet vårt på økonomisk. Det er forutsigbart for kyrkja, enkelt for deg som vil gi, og du får skattefritak for gåver du har gitt. Du setter opp eit fast trekk i banken til givarkontoen i kyrkja: 3325.21.55657. Skriv gjerne «Gåve frå NAMNET DITT» i merknadsfeltet.

 

Nåverande status

Oppdatert  10.2.2021

Det er om lag 34 faste givarar, og det kjem inn i snitt ca 33066 kroner i månaden (snitt i 2020). Me treng framleis å auka givartenesta for å gå i balanse når me har tilsett prest i 100% stilling, ungdomsarbeider i 30%, Ung i Time og til trusopplæring.

 

Inntekter fast givarteneste

Månad 2021 2020
Januar 28100 21800
Februar 28100 21800
Mars 31700 24800
April 27500 23300
Mai 28100 22800
Juni 32600 28700
Juli 28600 27000
August 27600 26000
September 30100 39000
Oktober 67600 28250
November 51100 88850
Desember 37100 44500
Sum 418200 396800