Undheim kyrkjelyd


 

Tilsette

Kyrkjelydspedagog
Time og Undheim

Ragnhild Hanssen

99022872

Send e-post

Kateket

Ingfrid Time Nærland

40167222

Send e-post

Organist/Kantor
Undheim

Kari Kaald Reiten

90810346

Send e-post

Dagleg leiar Time
Kyrkjemusikalsk leiar Time

Frode Skårland

48997102

Send e-post

Diakon Time og Undheim

Praxedes Slettebø

48896919

98028690

Send e-post

Kyrkjekontoret:
Telefon: 51 77 03 77
Adresse: (inngang frå Saronsbrotet)
Erlandsbakken 6
Postboks 373
4349 Bryne

 

Adresse til kyrkja:
Bruavegen 2,
4342 Undheim
Organisasjonsnummer:
984358849
Konto for givarteneste:
3325.21.55657

 

 

 

 

 

 

 

Leiar for kyrkjestyret
(ansvarleg for utleige)

Torvald Tjåland
913 59 619

 

VIL DU VARSLA OM NOKO? KLIKK HER