Undheim kyrkjelyd


Kyrkjekontoret:
Telefon: 51 77 03 77
Adresse: (inngang frå Saronsbrotet)
Erlandsbakken 6
Postboks 373
4349 Bryne

 

Adresse til kyrkja:
Bruavegen 2,
4342 Undheim

Organisasjonsnummer:
984358849

Konto for givarteneste:
3325.21.55657

Vikarierande prest
Roald Byberg
Telefon: 40038028

Dagleg leiar
Frode Skårland
Telefon: 489 97 102
E-post
Organist
Kari Kald Reiten
908 10 346
E-post
Ungdomsarbeidar
Mona Fosse
401 00 946
E-post
Leiar for kyrkjestyret
(ansvarleg for utleige)

Torvald Tjåland
913 59 619

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse er tilsette i vårt fellesråd

Sokneprest
Undheim.

May Brit Merland Arnø

46794518

Send epost

Vikarprest, Undheim

Roald Byberg

40038028

Send epost

Klokkar i Time

Maren Dyngeland

90565198

Send epost

Organist/Kantor
Bryne

Per Olav Egeland

90018708

Send epost

Kyrkjetenar helg
Bryne

Arne Espevik

90970522

Send epost

Ungdomsarbeidar Undheim

Mona Fosse

40100946

Send epost

Kyrkjelydspedagog
Time og Undheim

Ragnhild Hanssen

99022872

Send epost

Kyrkjetenar Time

Elias Høie Hetland

40168422

Send epost

Trusopplærar
Bryne
Diakon Bryne

Marit Høie Hetland

91163039

Send epost

Ungdomsprest

Aksel Johan Lund

41636761

41636761

Send epost

Sokneprest
Time

Yngvar Nilsen

46652874

Send epost

Kateket

Ingfrid Time Nærland

40167222

Send epost

Administrasjonsleiar
Bryne

Elisabeth Skartveit Obrestad

51 77 03 77

47502080

Send epost

Kyrkjetenar

Lars Andreas Olsen

46656825

Send epost

Organist/Kantor
Undheim

Kari Kaald Reiten

90810346

Send epost

Organist
Undheim/Bryne

Jon Torger Hetland Salte

98 41 62 31

Send epost

Ungdomsarbeidar Lye

Else Iren Skretting

48279806

Send epost

Dagleg leiar
Time

Anna Bergitte Skårland

99026276

Send epost

Dagleg leiar Undheim
Kyrkjemusikalsk leiar Time

Frode Skårland

48997102

Send epost

Diakoniarbeidar Time og Undheim

Praxedes Slettebø

48896919

98028690

Send epost

Kyrkjeverje

Gunnar Bjorland Stone

40601079

Send epost

Prost i Jæren

Lars Sigurd Tjelle

51770377

47451340

Send epost

Dagleg leiar
Bryne

Jostein Aarbakke Tollaksen

90988880

Send epost

Klokkarvikar i Time

Malin Undheim

48463772

Send epost

Assisterande kyrkjeverje

Siri Vik

51770377

90643758

Send epost

Kyrkjelydspedagog Bryne

Tone Vold

91881818

Send epost

Sokneprest
Bryne

Stein Ødegård

91157105

Send epost