Undheim sokneråd


Medlemmar i soknerådet

Rolle Namn

Leiar
Nestleiar
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
 

1. vara
2. vara
3. vara

Hanne Brit Sandsmark
Oddvar Undheim
Tordis Sandvik
Anne Lise Undheim
Per Arne Undheim
Ivar Risa
Vikarprest: Roald Byberg


Kari Haavardsholm
Tordis Fosse Lye
Ingmar Birkeland

 

(Per Arne var ikkje til stades då biletet blei teke)

Ta gjerne kontakt med dagleg leiar eller nokon andre i rådet om du har noko du ønsker at soknerådet skal ta tak i.

 

Soknerådet sine oppgåver

Soknerådet er viktig for kyrkjelydsarbeidet vårt. Det skal vedta strategiar knytta til område som til dømes:

- Kyrkjelydsbygging
- Gudstenesteliv
- Dåps- og konfirmasjonsundervisning
- Diakoni
- Musikalsk verksemd i kyrkja
- Barne- og ungdomsarbeid
- Besøksteneste
- Frivillig arbeid
- Forbruk, rettferd, miljø- og samfunnsengasjement
- Bibelgrupper/samtalegrupper
- Informasjon og kyrkjelydsblad
- Misjon og evangelisering
- Økumenikk
- Barnehage

 

Referat frå soknerådsmøter

HER FINN DU REFERAT frå soknerådet sine møter.

 

Årsmeldingar

2020

2019