Misjonsprosjekt


Undheim kyrkjelyd støttar organisasjonen Josiah Venture og Terry English som arbeider i der. Det er ein organisasjon som har ungdom i sentral- og Øst Europa som målgruppe, og dei har hovudbase i Tsjekkia. Dei arbeider for å utrusta unge kristne til å fullføra misjonsbefalinga gjennom den lokale kyrkja.

LES MEIR OM JOSIAH VENTURE HER

Det blir sendt ut e-postar med informasjon om arbeidet deira jamnleg. SEND EIN E-POST VED Å KLIKKA HER for å motta nyheitsbreva.